Sådan ringer du til privat i Mexico Telcel 2021 (2023)


Index

 • 1 Sådan ringer du privat på et Telcel-nummer
  • 1.1 Instruktioner til at ringe til et privat nummer ved hjælp af Telcel i Mexico
  • 1.2 Konklusion
 • 2 Sådan ringer du til private numre i Telcel México 2021
  • 2.1 Koder til Telcel
  • 2.2 Ting at huske på
 • 3 Marker Telcel som privat i Mexico 2021
  • 3.1 1. Før du ringer:
  • 3.2 2. Under et opkald:
  • 3.3 3. Efter at have rettet konfigurationen:
 • 4 Sådan ringer du til privat i Mexico Telcel 2021
  • 4.1 Trin 1: Aktiver privat opkald
  • 4.2 Trin 2: Foretag et opkald
  • 4.3 Trin 3: Tast nummeret
  • 4.4 Trin 3: Afslut opkaldet
  • 4.5 Andre overvejelser
 • 5 Sådan ringer du til privat i Mexico Telcel 2021
  • 5.1 Sådan ringer du privat fra Telcel
  • 5.2 Nyttige tip
 • 6 Hvordan ringer man til privat i Mexico Telcel 2021?
  • 6.1 Sådan ringer du til privat i Telcel México 2021

Sådan ringer du privat på et Telcel-nummer

I 2021 er det meget nemt at ringe til et privat nummer fra en Telcel-telefon. For at bevare dit privatliv er der nogle enkle instruktioner, du skal følge.

Instruktioner til at ringe til et privat nummer ved hjælp af Telcel i Mexico

 • størrelse dit nummer: Dette første skridt er afgørende for at bevare dit privatliv. Ved at indstille nummeret vil modtageren af ​​opkaldet ikke kunne se dit nummer. For at gøre dette, før du ringer til et nummer, skal du trykke på knappen *67 (denne knap er kun tilgængelig for Telcel-brugere). Indtast derefter det nummer, du vil tale med.
 • Udnyt stemmeopkald: Hvis du ikke ønsker at ringe *67 hver gang du foretager et opkald, har du et alternativ. Telcel giver dig mulighed for at bruge stemmeopkald. Denne funktion giver dig mulighed for at fortælle maskinen det nummer, du vil ringe til, og det vil automatisk blive markeret som privat.
 • Aktiver muligheden for automatisk opkald: Selvom manuel opkald er sikker og ikke efterlader spor af dit nummer, kan det være kedeligt, hvis du skal ringe ved hjælp af denne metode mange gange. Derfor er der et alternativ til at aktivere privat autoopkald. Uanset hvilket nummer du ringer til med din Telcel-telefon, vil din linje blive vist som privat. Til dette skal du indtaste indstillingerne for din linje, og der kan du markere muligheden "private opkald". Fra da af vil hvert nummer, du ringer til fra din telefon, blive skjult.

Konklusion

På denne måde er det en simpel procedure at ringe til et privat nummer fra en telefon med Telcel. Der er tre muligheder for at bevare dit privatliv, når du ringer til et nummer, ringer *67, bruger stemmeopkald eller slår privat autoopkald til. Disse muligheder findes i telefonindstillingerne og er nemme at aktivere.

· Sådan gendannes skjulte filer fra en usb

Sådan ringer du til private numre i Telcel México 2021

I disse dage er det mere og mere almindeligt at modtage opkald fra ukendte numre, især i latinamerikanske lande som Mexico.

For så vidt angår Mexico, er der visse opkaldskoder, der kan bruges til at markere et nummer som privat, når du foretager et opkald. Hvis du bruger Telcel til at foretage dine opkald, forklarer vi her, hvordan du markerer et nummer som privat ved hjælp af Telcel-koder.

Koder til Telcel

Telcel-koderne til at ringe til et privat nummer er følgende:

 • * 31 * efterfulgt af telefonnummeret for at ringe til Privat
 • # 31 # efterfulgt af telefonnummeret for at fjerne markeringen af ​​Privat

For eksempel, hvis du vil ringe til et privat nummer med nummeret "5512345678", skal du ringe *31*5512345678. Dette vil fortælle den person, du ringede til, at du ringer fra et privat nummer. Hvis du vil ringe tilbage med dit rigtige nummer, skal du ringe #31#5512345678.

Ting at huske på

Husk, at nogle operatører også har et vist gebyr for at ringe til et nummer fra et privat nummer. Derfor, før du ringer til et nummer fra et skjult nummer, skal du sørge for at bekræfte med din operatørs takster, at dette ikke vil medføre ekstra gebyr.

Når du har markeret et nummer som privat, skal modtageren af ​​opkaldet også svare dig, selvom de ikke kan se dit nummer. Så husk på, at der er nogle mennesker, der, når de modtager et opkald fra et ukendt nummer, kan afvise dit opkald.

Nu hvor du ved, hvordan du ringer til private numre ved hjælp af Telcel, håber vi, at du føler dig tryg, når du foretager og modtager ukendte opkald.

Hvis du har yderligere spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os. Vi er her for at hjælpe dig!

Marker Telcel som privat i Mexico 2021

Telcel er et af de vigtigste telekommunikationsselskaber i Mexico, der tilbyder mobiltelefontjenester i årtier. Mange Telcel-kunder ønsker at holde deres nummer privat, men det er ikke altid klart, hvordan man gør det. Her er en trin-for-trin guide til at ringe privat, når du ringer fra et Telcel-nummer i Mexico.

1. Før du ringer:

 • Aktiver blokering af opkalds-id. Denne funktion bør være tilgængelig i telefonindstillingerne. Når du slår den til, vil alle udgående opkald have en "privat" eller "ukendt" status for modtageren.
 • Tal med Telcels kundeserviceafdeling for at sikre, at din linje er indstillet til "privat" tilstand som standard. Afdelingen kan også fortælle dig om eventuelle ekstra omkostninger forbundet med at holde dit nummer privat.

2. Under et opkald:

 • Skriv nummeret *67, før du ringer op. Dette er den nemmeste måde at bevare den "private" status under opkaldet. Indtast derefter modtagerens lokalnummer eller nummer.
 • Foretag et opkald uden opkalds-id. Nogle telefoner giver dig mulighed for at foretage et opkald uden opkalds-id. Hvis din enhed har denne funktion, skal du trykke på knappen "opkald uden ID", før du ringer op. Vær opmærksom på de ekstra omkostninger forbundet med disse opkald.

3. Efter at have rettet konfigurationen:

 • Prøv indstillingerne. Bed en af ​​dine venner om at tjekke, om de, der ringer, modtager dit nummer som "ukendt", "privat", eller om de modtager dit navn og telefonnummer. Hvis dit navn og nummer vises, ved du, at du skal oprette din linje igen.

Telcel-kunder kan nu markere deres numre som private, hvis de ønsker det. Følg disse enkle trin for at holde dit nummer privat i 2021.

Sådan ringer du til privat i Mexico Telcel 2021

Trin 1: Aktiver privat opkald

Før du ringer privat i Mexico Telcel, skal du aktivere den private opkaldsfunktion. Dette kan gøres ved at markere koden: * 67 *.

Trin 2: Foretag et opkald

Efter aktivering af tjenesten kræver privat opkald, at du foretager et opkald til enhver telefon, du ønsker at foretage et privat opkald fra.
Før du ringer nummeret, skal du skrive * 67 på telefonskærmen.

Trin 3: Tast nummeret

Når du har skrevet * 67, kan du ringe til det nummer, du vil foretage et privat opkald til. Nummeret ringes op i privat tilstand.

Trin 3: Afslut opkaldet

Når du afslutter opkaldet, deaktiveres den private opkaldstjeneste automatisk. Hvis du vil foretage et privat opkald igen, skal du aktivere tjenesten igen som forklaret i trin 1.

Andre overvejelser

 • Bekræft, at din operatør er México Telcel, før du udfører trin 1.
 • Sørg for at slå funktionen Privat opkald fra, efter du har brugt den, så du ikke har problemer med fremtidige opkald.

Privat opkald fungerer ikke for alle numre. For eksempel kan du ikke bruge tuenti Mexico private opkaldsbonusser.
Privat opkald fungerer ikke for numre fra andre lande.
Det private opkald kan have en merpris.

Sådan ringer du til privat i Mexico Telcel 2021

I Mexico er Telcel en af ​​de vigtigste udbydere af mobiltelefonitjenester. Mange brugere vil gerne vide, hvordan man markerer et telefonnummer som privat, når de ringer fra en Telcel-enhed. I denne artikel vil vi forklare, hvordan du ringer privat med et Telcel-nummer.

Sådan ringer du privat fra Telcel

 • Trin 1: Ring til det ønskede nummer med præfikset *67.
 • Trin 2: Systemet udsender en talebesked, der bekræfter, at dit opkald foretages privat.
 • Trin 3: Vent på, at modtageren modtager opkaldet.

Nyttige tip

 • Husk, at du skal markere nummeret som privat, hver gang du foretager et opkald fra din Telcel-enhed.
 • Sørg for, at du har nok saldo på din konto til at foretage et privat opkald.
 • Det anbefales at have Telcel opkalds-id aktiveret for at indikere over for modtagerne, om et opkald er privat.

Afslutningsvis er det ret simpelt at markere et Telcel-telefonnummer som privat. Indtast blot det ønskede nummer med præfikset *67 og vent på, at modtageren modtager opkaldet. Det er vigtigt at bemærke, at disse typer opkald opkræves mod et ekstra gebyr.

Hvordan ringer man til privat i Mexico Telcel 2021?

Telecel er en af ​​de vigtigste internetudbydere i Mexico. Denne tjeneste tilbyder forskellige opkaldsmuligheder, der giver dig mulighed for at vælge, hvordan det nummer, du ringer til, skal vises på modtagerens telefon. Hvis du leder efter at lære at ringe privat i Mexico Telcel 2021, så er du kommet til det perfekte sted. Her vil vi fortælle dig, hvordan du gør det.

Sådan ringer du til privat i Telcel México 2021

 • standardopkald
  • Åbn opkaldsknappen på din telefon.
  • Tryk på den specielle klartonetast eller stjernetasten ( * ) for at aktivere standardopkald.
  • Indtast den særlige opkaldskode *67.
  • Indtast det nummer, du vil ringe til.
  • Tryk på opkaldstasten for at afslutte opkaldet.
 • Automatisk opkald
  • Aktiver automatisk opkald i Telcel México, som er en tjeneste, der giver dig mulighed for at ringe *67 for alle dine opkald.
  • Når du ringer til det nummer, du vil ringe til, ringer opkalderen automatisk *67 før nummeret.
  • Tryk på opkaldstasten for at afslutte opkaldet.

Standardopkald og automatisk opkald giver dig mulighed for at holde dit nummer privat, når du ringer til en anden. Hvis du har brug for mere information om denne service, kan du besøge Telcels hjemmeside eller kontakte kundeservice.

· Sådan passer du på en hund
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 12/14/2022

Views: 6390

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.